“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. All materials, unless specified, are the personal property of the blog owner. Thank you very much!”


Tuesday, August 17, 2010

"BARIL NA GINTO" (1964): WISH LIST # 27


"Baril na Ginto" (1964)- Stars Fernando Poe, Jr., Johnny Monteiro, Lito Anzures, Nello nayo, Pablo Virtuoso, Dencio Padilla, Victor Bravo, Vic Varrion, Avel Morado, larry Silva/ with Vicente Liwanag and Nova Villa/ Directed by Efren Reyes

The golden gun was first introduced in 1964 in the movie "Baril na Ginto." It went on to play an important role in some of FPJ's important films, among them "Ang Alamat" (1972); "Sto.Cristo" (1973) and "Ang Lalaki, ang Alamat, ang Baril" (1978).


One of FPJ's memorable lines:

“Huwag mong gawin sukatan ang baril sa katapangan ng isang tao. Ang baril ay parang kasangkapan lamang. Maaring gamitin sa kabutihan o kasamahan. Ang sino man magpadala sa kapangyarihan ng baril ay unti-unti nababaon sa sariling karahasan hanggang hindi na siya makabangon at tuluyan na mawasak ang nalalabing kabutihan at karagalan ng kanyang pagkatao. Kaya lagi mong tatandaan, ang baril ay isang mabuti at masunuring alipin nguni’t masama at malupit na panginoon.”


{FPJ as Daniel Barrion in Ang Lalaki, ang Alamat, ang Baril}


No comments: