“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. All materials, unless specified, are the personal property of the blog owner. Thank you very much!”


Thursday, October 17, 2019

FERNANDO POE, JR., MARIANNE DE LA RIVA, SUSAN VALDEZ, WITH PAQUITO DIAZ, JOSE ROMULO, VICTOR BRAVO IN "ANG LALAKI... ANG ALAMAT... ANG BARIL" (1978)

Fernando Poe, Jr. reprises the role of legendary gunslinger, Daniel Barrion in the 1978 action-adventure thriller, "Ang Lalaki... ang Alamat... ang Baril."
“Huwag mong gawin sukatan ang baril sa katapangan ng isang tao. Ang baril ay parang kasangkapan lamang. Maaring gamitin sa kabutihan o kasamahan. Ang sino man magpadala sa kapangyarihan ng baril ay unti-unti nababaon sa sariling karahasan hanggang hindi na siya makabangon at tuluyan na mawasak ang nalalabing kabutihan at karangalan ng kanyang pagkatao. Kaya lagi mong tatandaan, ang baril ay isang mabuti at masunuring alipin nguni’t masama at malupit na panginoon."

"Ang Lalaki... Ang Alamat... Ang Baril" (1978)
FPJ Productions
Release Date January 3, 1978
Story Ronwaldo Reyes
Screenplay Fred Navarro
Cinematography Sergio Lobo
Music Ernani Cuenco
Direction Armando A. Herrera
Cast Fernando Poe, Jr., Marianne de la Riva, Susan Valdez/ Also Starring Paquito Diaz, Jose Romulo, Victor Bravo, Nello Nayo, Vic varrion, Joaquin Fajardo, Jimmy Santos, Max Laurel, Belo Borja, Rene Hawkins, Tony Carreon/ Featuring Bentot, Jr.