“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. All materials, unless specified, are the personal property of the blog owner. Thank you very much!”


Tuesday, August 20, 2013

"HAPPY BIRTHDAY IDOL!"

FPJ would have turned 74 today!


1 comment:

Unknown said...

maraming salamat po sa walang-sawa niyong pag-paskil.

...alabok sa lupa;hindi ko pa napanood iyung mga kasunod
...saan pelikula ito?;padrino;esteban
...kapag buhay ang inutang;agila ta falcon;kapag puno na ang salop?(ganyan ang itsura niya sa movie ad)
...isa-isa lang?;di ko alam ang nasa baba;isang bala ka lang;di ko alam iyung naka green jacket;yung may takip ng kaldero, muslim .357
...isang bala;kahit butas ng karayom;isang bala, muli;saan iyang naka brown na polo siya?

sana may pa-premyong t-shirt muli!