“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. All materials, unless specified, are the personal property of the blog owner. Thank you very much!”


Tuesday, December 3, 2013

ANOTHER MONTH OF FPJ MOVIES AT CINEMA ONE THIS DECEMBER (2013)Dec. 2     7am    Agila Ng Maynila
Dec. 3     7am    Batas Sa Aking Kamay
Dec. 4     7am    Ako ang Huhusga
Dec. 5     7am    Kapag Buhay Ang Inutang
Dec. 6     7am    Sigaw ng Katarungan
 
Dec. 9     7am    Pepeng Kaliwete
Dec. 10   7am    Mahal Ginagabi Ka Na Naman
Dec. 11   7am    Umpisahan Mo Tatapusin Ko
Dec. 12   7am    Wanted Pamilya Banal
Dec. 13   7am    No Retreat No Surrender
 
Dec. 16   7am    Asedillo
Dec. 17   7am    Ang Padrino
Dec. 18   7am    Ang Maestro
Dec. 19   7am    Isang Bala Ka Lang
Dec. 20   7am    Manedyer Si Kumander

Dec. 23   7am    Ang Panday
Dec. 24   7am    Ang Leon at Ang Daga
Dec. 25   7am    Pagbabalik ng Panday
Dec. 26   7am    Ang Leon at Kuting
Dec. 27   7am    Ang Panday III

Dec. 30   7am    Mahal Saan Ka Nanggaling Kagabi
Dec. 31   7am    Kapag Puno na ang Salop

No comments: