“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. All materials, unless specified, are the personal property of the blog owner. Thank you very much!”


Thursday, April 9, 2009

FPJ AT 22Kislap Magazine/ 1961
(click images to enlarge)


1 comment:

roland273839 said...

At a young age, talagang nagsikap na si idol fpj na mai-ahon sa hirap ang kanyang pamilya. Yung magandang hangarin at sincerity ni idol ang ilan lang sa mga naging tulay nya upang makamtan nya kahit sa batang edad ang tagumpay at nagpatuloy ito hanggang sa kanyang pagtanda... FPJ will always be an inspiration to me and to all Filipinos...